Het Landgoedbedrijf

Landgoederen behoren tot de mooiste plaatsen die Nederland rijk is. Door maatschappelijk te ondernemen bieden landgoederen unieke natuur, landschappelijke en (cultuur)historische waarden. Het Landgoedbedrijf is een particulier initiatief om samen met anderen ruimte te creëren voor maatschappelijk ondernemerschap.

Voortzetting door FPG

De FPG heeft begin 2014 de Green Deal ‘Landgoedbedrijf’ overgenomen van de initiatiefnemers, en wil met de voortzetting ervan de ervaringen en kennis die zijn opgedaan beschikbaar maken voor alle leden. Met het meerjarenprogramma ‘Landgoedbedrijf’, waarin we de landgoedactiviteiten van FPG bundelen, willen we nauw aansluiten bij de natuurvisie van het ministerie van Economische Zaken. Dat doen we door maatschappelijke vraag en particulier aanbod bij elkaar te brengen. De kennis die daaruit voortkomt zal worden gedeeld met andere maatschappelijke partners, maar vooral  met de landgoedeigenaren onderling. Zo kunnen we de zelfredzaamheid en het verdienvermogen verhogen en de samenwerking met partners en overheden versterken.