Green Deal het Landgoedbedrijf

 Door de komst van kabinet Rutte I raakte het initiatief in een stroomversnelling. De overheid zocht naar nieuwe vormen van samenwerking met private partijen om innovatie te versnellen. Het initiatief paste daar goed bij. Op 13 december 2011 heeft de initiatiefgroep een Green Deal ondertekend met minister Verhagen. Download de Green Deal (pdf).

02_B_Green Deal photo.jpg 

De initiatiefgroep heeft vanaf eind 2011 tot en met begin 2014 samen met landgoedeigenaren, overheden en kennisinstellingen gesprekken gevoerd over de mogelijkheid met landgoedondernemers afspraken te maken over integrale plannen en resultaten. Samen met betrokken overheden is een aantal handvatten en instrumenten ontwikkeld.  

In de Green Deal waren de volgende onderdelen afgesproken:

  1. Ontwikkelen van een handreiking voor overheden hoe ze om kunnen gaan met de integraliteit van landgoederen. Lees meer over de resultaten.
  2. Versterken begrip tussen landgoedeigenaren en regionale partijen. Lees meer over de resultaten.
  3. Ontwikkeling van masterclasses 'Het landgoedbedrijf in de 21ste eeuw'. Cursus van en door landgoedeigenaren om het ondernemerschap van landgoederen te versterken. 
  4. Versterken maatschappelijk ondernemerschap landgoedeigenaren. Het ontwikkelen van een 'instrument' dat landgoedeigenaren helpt intern de maatschappelijke relevantie van hun landgoed te herkennen, te karakteriseren en te ontwikkelen, en extern helpt ter ondersteuning van de communicatie met de omgeving. Zie het landgoedvenster voor meer informatie.

Producten en resultaten

-     9 landgoedgesprekken (concrete casus / opschaalbaar)
-     11 interviews (inspiratie)
-     4 essays (analyse) Landgoedvenster (inzicht, zelfreflectie)
-     Masterclass (strategie  van binnen naar buiten)
-     Handvest Nieuwe Ruimte voor Kwaliteit (ruimte voor regelgeving)