Het Landgoedvenster

Iedereen heeft wel een associatie bij een landgoed, of het nu adellijke families zijn of parken, huizen en mooie natuur. Het woord ‘landgoed’ is dan ook een koepelbegrip voor een zeer diverse groep. Sommige landgoederen hebben een huis met weinig grond, andere bevatten vele hectares landbouw- en natuurgrond. Ook de eigendomssituatie kan sterk verschillen; van landgoederen die al vele generaties familiebezit zijn tot landgoederen die eigendom zijn van terreinbeherende organisaties zoals Staatsbosbeheer of een provinciaal landschap. De grote diversiteit maakt het moeilijk om landgoederen te duiden. Kansen en uitdagingen variëren per landgoed en eigenaar. 

In het kader van de Green Deal is Wageningen Universiteit gevraagd om een praktisch, flexibel en transparant instrument te ontwikkelen. Een instrument dat landgoedeigenaren helpt bij het duiden van eigen waarden en eventueel gebruikt kan worden om de integraliteit van het landgoed te visualiseren. In samenwerking met WUR PPO, Praedium en adviesbureau Wing zijn twee instrumenten ontwikkeld. Een daarvan, het Landgoedvenster, is door de initiatiefgroep en Wing doorontwikkeld tot een online instrument dat eigenaren zelf kunnen gebruiken.

Het Landgoedvenster is ontwikkeld als intern reflectie-instrument. Een eigenaar kan het gebruiken om beter inzicht te krijgen in de kwaliteiten van het landgoed. Bij het invullen van het Landgoedvenster beoordelen landgoedeigenaren hun eigen landgoed op acht onderdelen: beleving ruimtelijke kwaliteit, natuur, kringlopen, economie, ondernemerschap, gastvrijheid, verbondenheid en gemeenschap, en cultuur. De resultaten worden na invullen weergeven in een cirkeldiagram en zijn te downloaden als pdf. 

03_A_Voorbeeld LGV.jpg

Het instrument heeft het meeste waarde als het samen met anderen wordt ingevuld en besproken, bijvoorbeeld tijdens de masterclasses. De discussie over de eigen beoordeling maakt dat inzichten kunnen ontstaan over kansen en uitdagingen voor het landgoed. Het ingevulde instrument kan ook benut worden om de samenhang, de integraliteit van het landgoed te duiden in externe gesprekken met bijvoorbeeld overheden.

Benieuwd naar het instrument? U kunt het zelf gebruiken via hetlandgoedbedrijf.nl/landgoedvenster