De Oldenhof

Van Luchtkasteel tot Dassenburcht

Educatief project werd gestart vanuit integrale visie

Claar stond in het begin van deze eeuw aan de wieg van het educatieproject Van Luchtkasteel tot Dassenburcht. Haar idee is inmiddels opgepakt door172 particuliere landgoederen, verspreid over heel Nederland. Zij ontvangen nu via dit programma jaarlijks zo'n vijftigduizend basisschoolkinderen die leren hoe je zorgt voor zoiets waardevols als een landgoed. 

"Ik vind het van belang dat de Oldenhof een verbinding aangaat met de omgeving. Het heeft een draagvlak nodig. Bij mijn oudtante moest je een briefje halen als je beukennootjes wilde zoeken. Vader heeft het huis op orde gebracht, ik heb op mijn beurt meer de verbinding met de omgeving gelegd.

Vanuit de omgeving kwam de vraag of er concerten in de grote zaal konden worden georganiseerd. Ik zei: Ja, dat hoort bij het huis. De huidige concerten resoneren met vroegere culturele evenementen. Vanuit de omgeving kwam de vraag ik mee wilde doen met een groepje dat open tuinen organiseerde. Er kwamen tuinliefhebbers, en ook heel wat mensen die 'effe wilden kieken'." Als je daarmee een stukje cultuur kunt uitdragen en vertellen, dat het allemaal niet vanzelf of met veel geld gaat, maar vooral met hard werken en kundigheid, dan kunnen er ook veel mensen van genieten. Mensen zeggen me dan: “…dat verhaal heeft mij zo goed gedaan…” Nu is de Oldenhof ook officieel trouwlocatie, ook geworden naar aanleiding van een vraag uit de buurt.

O_03.jpgKinderen erbij betrekken

Op de Oldenhof kwamen ook wel ongewenste bezoekers, zoals mensen die weinig respect toonden voor het landgoed en voor de natuur. In plaats van alleen maar verbodsborden neer te zetten, zocht Claar naar een manier om kinderen meer bij het landgoed te betrekken.

Claar stond aan de wieg van het educatieproject Van Luchtkasteel tot Dassenburcht, dat samen met de Federatie Particulier Grondbezit, Stichting Veldwerk Nederland, Teleac/NOT en SME Advies vanaf 2002 werd uitgewerkt tot een nationaal educatieproject. Verspreid over het hele land en met hulp van honderden vrijwilligers, wordt dit programma nu jaarlijks door 72 particuliere landgoederen aangeboden aan zo'n vijftigduizend basisschoolkinderen.

"Ik verwachtte dat het een positief effect zou hebben als kinderen konden zien hoe we met een landgoed omgaan, dat we kinderen konden laten zien wat er op een landgoed reilt en zeilt, wie er wonen en wat er allemaal groeit en leeft, en hoe je daar als beheerder mee omgaat. Deze verwachting is uitgekomen!” Schoolkinderen uit de buurt bezoeken De Oldenhof nu regelmatig, waardoor er een zekere band tussen het landgoed en de school ontstaat.

Kosten voor de baten uit

In 2006 kreeg Claar de Cultuurprijs van het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel, als waardering voor de wijze waarop zij in het bijzonder jonge mensen stimuleert op het terrein van landschapsonderhoud, cultuur en muziek. Het prijzengeld bestemde ze voor in de herinrichting van het voorplein. Daarmee kwam er een mooie overgang tussen huis en tuin. Tien jaar lang had ze tevergeefs geprobeerd hiervoor subsidie te krijgen. Nu lukte het wel: het bedrag werd aangevuld door de provincie en de gemeente. “Ik heb eerst geïnvesteerd, nu ontvang ik iets terug. Zo werken de wetmatigheden: de kosten gaan voor de baten uit.”

"Grofstoffelijk heb ik veel gedaan, maar niet alles is gelukt. Fijnstoffelijk heb ik veel in gang gezet. Dat heeft als ideaal wel, nog grotendeels onzichtbaar, vorm gekregen. Een volgende kan dat oppakken.”

Lees verder over landgoed de Oldenhof