Landgoedgesprekken

In de periode 2011-2013 heeft de initiatiefgroep in totaal tien landgoedgesprekken georganiseerd  rondom evenzoveel casussen. Hoewel elk gesprek maatwerk was, kenden de gesprekken een vastomlijnde formule. De landgoedgesprekken bleken als smeerolie te werken bij het oplossen van persistente problemen.

Elk gesprek werd intensief voorbereid; om het vraagstuk scherp te krijgen en om de juiste strategische deelnemers te vinden. Aan de landgoedgesprekken namen ongeveer 15 personen deel: een gedeputeerde, een wethouder, de landgoedeigenaar en diverse experts. De experts waren afkomstig van overheden (rijk, provincie, gemeente, waterschap), maatschappelijke organisaties, intermediairen en landgoedeigenaren.

Alle gesprekken vonden plaats op een locatie waar de landgoedeigenaar met een concrete vraagstelling kwam. Hierdoor konden de deelnemers de problematiek zelf ervaren en ontstonden creatieve en strategische oplossingen. In het programma was ruimte voor een presentatie van de casus, een korte excursie in het veld en een verdiepende dialoog.

Gedurende het gesprek werd de casus met mogelijke oplossingen opgeschaald naar handelingsperspectieven voor het regionale of landelijke niveau. De landgoedgesprekken kregen daardoor een strategisch karakter en konden zo bijdragen aan oplossingen op lokaal niveau en inzichten op provinciaal en nationaal niveau. Na het landgoedgesprek werd een kort verslag opgesteld om de lessen scherp te formuleren en breed bruikbaar te maken.

De meeste landgoedgesprekken vonden plaats tussen 16.00 en 20.00 uur, aan de rand van de dag. Als tegenprestatie voor de bijdrage van de bestuurders en experts bood de landgoedeigenaar een goede maaltijd aan, hierdoor was ook telkens een goede setting gecreëerd voor het gesprek.

Onderwerpen van de gesprekken waren (klik op het onderwerp om het verslag te downloaden, pdf)

Maatschappelijke meerwaarde van landgoederenProvincie Gelderland
Landgoed Tongeren
2011
Nieuw cont(r)act met de samenlevingProvincie Gelderland
Landgoed Grootstal
2011
Bescherming van de eenheid van een landgoed (Ruimtelijke orderning instrumentarium)Provincie Gelderland
Landgoed Beekicht
2011
Randvoorwaarden integraal raamcontractProvincie Overijssel
Landgoed Vilsteren
2011
Afstemming provinciaal beleid en rapport ‘In stand houden loont’Provincie Gelderland2012

Landgoederenbeleid in omgevingsvisie provincie Gelderland, zie ook Voorzet landgoederenbeleid in omgevingsvisie (pdf) en Voorzet stappenplan raamwerkcontracten (pdf)

Provincie Gelderland
Landgoed Appel
2012
Nieuwe ruimte voor maatschappelijk ondernemerschap. Afstemming met nieuwe omgevingswetVijf landgoederen in de gemeente Ommen2012
Realiseren met vertrouwenProvincie Overijssel
Landgoed Vilsteren
2013
Raamcontract voor nieuwe collectievenProvincie Zuid-Holland
Landgoederen Duivenvoorde, De Horsten en Twickel
2013
Afstemming doelen particulieren en landgoederen en onderlinge samenwerking tussen landgoederen Provincie Utrecht
Landgoederen Het Kombos, Anderstein, Maarsbergen en Huis te Maarn
2013