Programma voor 2015 in ontwikkeling

Voor het einde van 2014 zal duidelijk worden welke activiteiten in welke vorm worden doorgezet. In het meerjarenplan zullen nieuwe verdienmodellen versterkt worden en zal de kennis beschikbaar gesteld worden voor alle leden van FPG.
Het tijdens de Green Deal ontwikkelde Landgoedvenster en de Masterclass kunnen landgoedeigenaren helpen op zichzelf te reflecteren en worden daardoor in staat gesteld blinde vlekken of potentiële kansen te identificeren.
Naast het vergaren van inzicht is kennis delen een belangrijke trigger om tot innovatie te komen. De in het kader van de Green Deal gehouden interviews met verschillende landgoederen en de verslagen van de landgoedgesprekken leiden tot beter inzicht in de werkwijzen van particuliere landgoederen en bieden inspiratie voor eigenaren, overheden en andere partijen om nieuwe kansen aan te grijpen die passen bij deze tijd.

Achtergrond

In Het Landgoedbedrijf heeft de initiatiefgroep samen met landgoedeigenaren, overheden, de Federatie Particulier Grondbezit en andere organisaties gewerkt aan het wegnemen van obstakels en het benutten van kansen. Daarvoor zullen ook in de toekomst soms nieuwe structuren, instrumenten of strategieën nodig zijn. In de netwerksamenleving die momenteel ontstaat zijn er grote kansen voor nieuwe vormen van samenwerking en waardentransacties en synergie en instrumenten die hierop aansluiten.

Door kennis, ervaringen en innovaties te delen in een goed netwerk kunnen landgoederen vitaal blijven en zichzelf verder blijven versterken. Tijdens de kennisconferentie heeft de voorzitter van de FPG, Roel Robbertsen, verklaard het initiatief te willen overnemen binnen de FPG, bijvoorbeeld in de vorm van een denktank. Meer dan voorheen zal de FPG zich ook als netwerkorganisatie gaan manifesteren. De initiatiefgroep is blij dat de FPG de verantwoordelijkheid voor het initiatief wil overnemen en continueren en ziet met interesse uit naar de verdere uitwerking en implementatie.
Nieuwe initiatieven kunnen alleen ontstaan als landgoedeigenaren, ondernemers, ambtenaren, burgers, gebruikers en klanten zich daarvoor willen inzetten. De FPG en de initiatiefgroep zullen zich in blijven zetten om bij te dragen aan deze initiatieven en dagen de deelnemers aan de conferentie  uit om de stappen naar duurzaam particulier grondbezit in de 21ste eeuw te blijven maken.

De FPG wil samen met overheden en andere partijen blijven voortbouwen aan het besef dat florerende particuliere landgoederen een groot maatschappelijk belang vertegenwoordigen waarvan iedereen nog lang de vruchten zal kunnen plukken.