Vijf essays

Het proces van het landgoedbedrijf was er óók een van verdieping. Proberen te doorgronden hoe mechanismen werken. De vijf essay's helpen om het landgoedsysteem en de maatschappelijke waarde van landgoederen te begrijpen. 

Grond is emotie, interview met Willem de Beaufort

Ik, Willem de Beaufort, vertel graag het verhaal over een oude boer uit Groningen die elke avond een stukje over zijn land liep. Toen zijn kleinzoon vroeg, ‘waarom doe je dat elke avond?’ antwoordde hij: ‘Ik vind dat zo fijn, dan kan ik op m’n eigen grond pissen.’ Dat gevoel en dat woordje ‘eigen’. Daar gaat het om. Je kunt erover beslissen. Gevoel van vrijheid en je bent ervoor verantwoordelijk. Als je grond hebt, dan komt die emotie er vanzelf bij. Dat zie ik zelfs bij de lokale beheerders van Staatsbosbeheer. Ook zij zijn verknocht aan de grond. Zij delen in die emotie.
> Lees de rest van het essay

Een nieuw landgoed in gemeente Buren, interview met Roelof de Wit

Nieuwe landgoederen kunnen wellicht ook NSW (Natuurschoonwet) gerangschikt zijn, toch zijn ze (vaak) wezenlijk anders dan landgoederen met een eeuwen oude historie. Gemeente Buren doet openhartig de deuren open over haar pragmatische landgoederen beleid. Het biedt ruimte aan innovatie, mits maatschappelijke meerwaarde wordt geboden door initiatiefnemers. Biedt deze aanpak echter ook een duurzame oplossing op de lange termijn?
> Lees de rest van het essay

Niet van gisteren, door René Didde

Landgoederen zijn inherent duurzaam. Anders was het immers onmogelijk om cultuurhistorisch erfgoed, natuur en landbouw in een schitterend landschap vreedzaam te laten co-existeren. Maar de regelgeving van sectoraal beleid wringt. Hoog tijd voor een integrale aanpak. Op naar de ‘landgoedloterij’ en naar ‘landgoedontwikkelingsplannen’. Bestemmingen van vandaag met respect voor gisteren.
> Lees de rest van het essay

Lust onder last, door Kien van Hövell

Nu de samenleving in de schaduw van meervoudige crises zoekt naar nieuwe vormen van waardecreatie, innovatie en ondernemerschap, begint de landgoedwereld zich te manifesteren. De tradities van integraal beheer en ondernemend pionierschap op particuliere landgoederen vormen een rijke voedingsbodem voor innovatie. De maatschappelijke relevantie van het particuliere karakter staat daarbij centraal. Hoe zijn duurzame waarden op een landgoed eigenlijk ontstaan, hoe kan in deze tijd nieuwe waarde worden gecreëerd en welke condities kunnen dit mechanisme faciliteren?
> Lees de rest van het essay

Cont(r)act met de omgeving, door Jannemarie de Jonge en Charlot Teng

Landgoederen zijn als een samenleving binnen de samenleving. Hier spelen - in het klein - alle aspecten die ook elders aan de orde zijn bij ontwikkeling van ruimtelijke kwaliteit. Landgoederen bieden een mooie omgeving met historische betekenis en er moet ook geld verdiend worden. In onze samenleving echter zijn economische dragers, fysiekruimtelijke en sociaal-maatschappelijke waarden uit elkaar getrokken. De actuele politiek leidt tot nieuwe verhoudingen tussen de belangrijke spelers in het landschap. Dat vraagt om dialoog tussen ondernemers, maatschappelijke organisaties, onderzoekers en overheid.
> Lees de rest van het essay