Acht workshops

IMG_0293.JPGTijdens het eerste deel van de kennisconferentie konden de deelnemers twee van de acht workshops volgen. In bijna twee  uur presenteerde een inleider de casus en konden de deelnemers vervolgens ervaringen vertalen naar hun eigen situatie. Aan het eind van de workshops werden de deelnemers gevraagd om een goed voornemen voor komend jaar op te schrijven. 

Maatschappelijk ondernemen met water, door Willem de Beaufort, Landgoed Beekzicht 

De Beaufort propageert een aanpak om bij realisatie van projecten allereerst naar de omgeving van het landgoed te kijken wat er nodig is en te zorgen dat het project bijdraagt aan de kracht van het landgoed. Van de 26 door hem geïdentificeerde mogelijke projecten heeft hij gewacht op kansen met partners. Tijdens de workshop lichtte De Beaufort twee van deze casussen toe. Daarnaast keek hij naar zwakke elementen van het landgoed en deze omgebogen tot een kans door de  functie water in de bedrijfsvoering van het landgoed toe te voegen.

Nieuwe omgevingswet, door Huib Noltes, Gemeente Ommen

IMG_0075.JPGHuib Noltes, medewerker ruimtelijke ordening gemeente Ommen presenteerde de casus Ommen, pilot voor de nieuwe Omgevingswet. Wethouder Ilona Lagas illustreerde op inspirerende wijze hoe processen nu binnen de gemeente lopen. De gemeente heeft in het proces ook input gevraagd van de landgoederen. Vijf landgoedeigenaren hebben hieraan gehoor gegeven en hebben samen een ‘Handvest nieuwe ruimte voor kwaliteit’ opgesteld. Hieruit blijkt dat de landgoederen aan heel veel gemeentelijke doelen een bijdrage (kunnen) leveren. 

Monumentale energietransitie, door Charlot Teng, Wing

Met inspiratie vanuit de renovatie van Huis Schouwenburg en het kennis- en leertraject Monumentale energietransitie deelden landgoedeigenaren en beheerders hun ambities en ervaringen met monumentale energietransitie in de workshop. Met monumentale energietransitie blijven monumenten bewoonbaar. Door energiebesparende maatregelen die heel lowtech kunnen zijn (herstel schuiframen en gebruik luiken) en dankzij energieopwekking. 

Realiseren met vertrouwen, door Marjolein de Rooij

Marjolein de Rooij stelde samen met elf deskundigen het advies ‘Verantwoord vertrouwen’ op. In hun advies raden ze minister Ploumen van het ministerie van buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking o.a. aan om onderling vertrouwen centraal te laten staan bij subsidieverlening. Het werken op basis van vertrouwen kan effectiviteit van de inzet van overheidsmiddelen vergroten en de tijdsinzet van alle betrokken partijen verkleinen. Tijdens de workshop dachten deelnemers na over de toepasbaarheid van een dergelijk aanpak voor landgoederen.

Landgoedmerkontwikkeling door Liesbeth Cremers, Landgoed Vilsteren

Landgoed Vilsteren werkt samen met haar pachters en ondernemers in de omgeving aan de ontwikkeling van het merk ‘Landgoed Vilsteren’. Belangrijkste reden is de toekomstbestendigheid van het landgoed. Mede-landgoedeigenaresse Liesbeth Cremers wil het landgoed als een rendabel geheel de toekomst inloodsen. Haar familie wil de pachters een duurzame en rendabele toekomst bieden, de vitale gemeenschap van het dorp Vilsteren behouden en op een gezonde manier met de grond omgaan. Het landgoedmerk is een middel om het landgoed met al haar maatschappelijke waarden toekomstbestendig te maken.

Landgoedvenster en Masterclasses 2014, door Kien van Hövell, Co.Creatie en Landgoed Grootstal

IMG_0033 - kopie.JPGHet Landgoedbedrijf heeft tools en strategieën ontwikkeld voor maatschappelijk ondernemerschap in deze tijd, die landgoederen kunnen helpen bij het ontwikkelen van nieuwe businessmodellen. Op 9 januari maakten 35 deelnemers kennis met één van die tools: het Landgoedvenster. Als hulpmiddel voor zelfanalyse biedt het landgoedeigenaren een interessante kijk in het eigen DNA: wat zijn belangrijke waarden? Wat zijn de sterke punten van het landgoed en waar liggen kansen voor verbetering? Samen met Kien van Hövell reflecteerden zij op hun prestaties op verschillende maatschappelijke vlakken. Lees meer over het Landgoedvenster en de Masterclass.

Samenwerking rondom verdienmodellen: hoe organiseer je dat, door Harrie Vissers, provincie Noord-Brabant & Frederique de Bruin, Landgoed jachthuis Schijf

Het opzetten en uitwerken van nieuwe verdienmodellen in de praktijk is een hele uitdaging, zeker als enkel landgoed. Door samen te werken met landgoederen of andere ondernemingen in een regio of op basis van een gezamenlijk thema wordt het idee levensvatbaar. Harrie Vissers van de provincie Noord-Brabant presenteerde hoe de Taskforce Economie en Natuur van de SER Brabant samenwerkt met landgoederen om nieuwe verdienmodellen voor natuur te ontwikkelen. Een inspirerend voorbeeld van een verdienmodel waarin samenwerking centraal staat presenteerde Frederique de Bruin van Landgoed Jachthuis Schijf een inspirerend voorbeeld van een verdienmodel waarin samenwerking centraal staat.

Samenwerking tussen landgoederen en andere partijen, door Frans Van Verschuer, Landgoed Mariënwaerdt

Landgoed Mariënwaerdt zoekt naar een duurzame manier van instandhouding van het landgoed, waarbij een gezonde bedrijfsvoering, passend bij het landgoed en behoud van historische waarden, rust, ruimte en natuur centraal staan. In samenwerking zagen zij een belangrijke kans.

Mariënwaerdt is dit jaar een samenwerking aangegaan met Stichting Werelderfgoed Kinderdijk, Slot Loevestein en Nationaal Park de Biesbosch. Samenwerking levert vertrouwen, inspiratie en creativiteit, nieuwe oplossingen, en uiteraard ook nieuwe business kansen voor het landgoed.