Green Deal


Op 13 december 2011 heeft de initiatiefgroep bestaande uit Charlotte Rauwenhoff, Kien Hövell, Liesbeth Cremers en Willem de Beaufort, een Green Deal ondertekend met minister Verhagen.

De initiatiefgroep wil samen met landgoedeigenaren, overheden en kennisinstellingen de dialoog aangaan over de mogelijkheid landgoedondernemers af te rekenen op een integraal plan en resultaat. Hiertoee wil zij samen met betrokken overheden een aantal handvatten en instrumenten ontwikkelen. De initiatiefgroep en het ministerie van Economische Zaken hebben in de Green Deal het volgende afgesproken:

  1. Ontwikkelen van een handreiking voor overheden hoe ze om kunnen gaan met de integraliteit van landgoederen. De handreiking moet voor overheden inzichtelijk maken dat een landgoed een integraal geheel is dat een trage dynamiek heeft, en dat om levensvatbaar te blijven wel moet kunnen ontwikkelen. Daarvoor is een integrale benadering door overheden essentieel.
  2. Versterken begrip tussen landgoedeigenaren en regionale partijen. Ontwikkeling van landgoederen stimuleren door met en van elkaar te leren en de maatschappelijk verbindingen verder te versterken door landgoedgesprekken.
  3. Versterken ondernemerschap landgoedeigenaren. Het ontwikkelen van een 'instrument' dat landgoedeigenaren helpt intern hun landgoed te karakteriseren en te ontwikkelen, en extern helpt ter ondersteuning van de communicatie met de omgeving. Zie het landgoedvenster voor meer informatie.
  4. Ontwikkeling van masterclasses 'Het landgoedbedrijf in de 21ste eeuw'. Cursus van en door landgoedeigenaren om het ondernemerschap van landgoederen te versterken

     

Terug naar het overzicht